tiistai 27. lokakuuta 2015

Kuvalukutaito, uusi opetuksen kohde lapsille

Heippa kaikki! Parhaat yliopistokaverini tekivät erääseen kurssiin liittyen kokeilun kuvalukutaidosta. Tässäpä tyttöjen projekti siis teille kaikille luettavaksi!

"Olemme varhaiskasvatuksen opiskelijoita ja teimme kokeilun liittyen lasten kielen kehitykseen. Valitsimme aiheeksi kuvalukutaidon, joka on osa monilukutaitoa. Monilukutaitoon kuuluu peruslukutaidon lisäksi kuvalukutaito, numeerinen lukutaito sekä medialukutaito. Monilukutaitoa on hyvä harjoitella nykyään jo päiväkoti-ikäisenä, sillä lapset ovat päivittäin tekemisissä erilaisten kuvalähteiden kanssa, kuten mainoksien ja valokuvien. Tämä luo pohjaa lasten myöhemmälle taidolle tulkita kuvia kriittisesti. Päätimme tehdä alle esikouluikäisille lapsille kuvalukutaitoa harjoittavan opetustuokion, jonka tarkoituksena oli ottaa selvää lasten kuvalukutaidon tämän hetkisestä kehitysvaiheesta. Näytimme mainoskuvia, valokuvia ja lastenkirjallisuuskuvia, jotka lasten tuli lajitella omiin kategorioihinsa.

Mainoskuvat


Lastenkirjallisuuskuvat

Valokuvat

Oletimme tehtävän olevan haastava tämän ikäisille, koska puhe ei ole vielä kehittynyt riittävästi ja sanavarasto on vielä melko suppea. Lisäksi tämän ikäisillä lapsilla ei välttämättä ole riittävästi ymmärrystä erilaisista kuvista ja niiden merkityksistä. Lapset suoriutuivat tehtävästä vaihtelevasti. Käsitteet, kuten mainos ja valokuva, olivat vielä vieraita osalle lapsista, mutta huomasimme lasten kuitenkin ymmärtävän kuvien tarkoituksen. Lapset esimerkiksi ymmärsivät, että mainoskuvissa esiintyviä tuotteita voi ostaa, mutta eivät osanneet yhdistää kuvia mainoksiksi. Tässä esimerkki tilanteesta.

 H= haastattelija, L= lapsi.

H:”Mites sitte tää, tää on ainaki X:lle tuttu, eikö ookki”
L: ”Mullekki”
H: ”Ja sinullekki” 
L: ”Mä ostan noita”
H: ”Sä ostat niitä, mistä sä niitä ostat?
L: ”Sieltä kaupasta”
H: ”Okei, olisiko se sinun mielestä mainos, valokuva vai satukirjan kuva?
L: ”Satukirjan”Opetustuokion perusteella tulimme siihen tulokseen, että kuvalukutaitoa on tärkeä opettaa, mutta alle esikouluikäisille sen tulisi olla vapaamuotoisempaa. Erilaisiin kuviin tulisi tutustua esimerkiksi keskustelemalla tai tuottamalla itse kuvia.

Mitä ajatuksia kuvalukutaito teissä herätti? Oliko se jollekkin ennestään tuttu?"

- Annika, Suvi, Tiia & Veera

Lähetä kommentti